Clan

Clan Ròver


Per participar de les activitats del clan, s’ha de tenir entre 18 i 21 anys.

Formar part del clan ròver significa viure intensament cada pas, prendre les regnes i fer un projecte de la seva pròpia vida, capficant-se en canviar el món i creure’s que és possible.

Un punt clau per a dur a terme aquesta comess és, i seguint el seu lema “servir” programar activitats que estiguin encarades a fer servei a la comunitat que els envolta; agrupament, barri, ciutat…

És la unitat més autònoma de l’agrupament, ja que en principi han de ser capaços de plantejar programes, activitats etc sense l’ajuda de l’adult però essent supervisats per aquests.

Es per això, que el lema d’aquesta unitat es “Servir”.