Tropa

TROPA SCOUT

En aquesta unitat s’agrupen els adolescents d’entre 12 i 14 anys (1r, 2n i 3r d’ESO).

La nostra tropa rep el nom de “tropa Màfeking” com a record de la ciutat on el nostre fundador, Baden Powell, va veure la importància de donar responsabilitats als infants i joves.

En aquesta unitat ja es comença a marcar molt més el treball per patrulles, petits grups de entre 6-8 integrants autogestionada per ells mateixos, però supervisada per un adult. La clau d’aquest sistema rau en la importància de que cada nen té un càrrec que ha de dur a terme el millor que pugui tractant-se, amb la finalitat de que tots treballin alhora.

A partir de la tropa, l’infant o jove pot realitzar la seva promesa scout, que és “senzillament” un compromís personal que la persona assumeix lliure i voluntàriament, comprometent-se als valor i principis de l’escoltisme. En aquest cas, es segueix el principi general d’una bona actitud personal i d’autosuperiació que no pas el nivell de coneixement i destres de tècniques.

Els valors dels que hem parlat anteriorment, estan recollits i integrats en la llei scout, un recull de deu articles que defineixen com ha de ser una bona persona compromesa amb el món (són deu, però es sobreentén que hi ha molts més). Aquests són els següents:

  1. L’scout xifra el seu honor en ser digne de confiança
  2. L’scout és lleial
  3. L’scout és útil i servicial
  4. L’scout és amic de tots i germà dels altres scouts
  5. L’scout és cortès i caballerós
  6. L’scout veu en la naturalesa l’obra de Déu, i protegeix animals i plantes
  7. L’scout és obedient, disciplinat i no deixa res a mitges
  8. L’scout somriu i canta davant les dificultats
  9. L’scout és auster, treballador i té cura del bé aliè
  10. L’scout és net i sa, pur de pensament, paraula i obra

El lema de la unitat és “sempre a punt”