Pioners

La unitat de pioners està formada per un grup 
de joves d’entre 15 als 18 anys (4t de la ESO 1r i 2n de batxillerat).

Són joves que no són ni tropers ni claners majors d’edat, molt lògic no? Ja tenen prou capacitat no només física sinó també mental per afrontar certs problemes importants de la vida i solucionar-los mentre aprenen, encara que no des d’un punt de vista tant enfocat a la societat com ho fan els ròvers.

Es plantejen activitats en les que els Pioners  han de demostrar cada cop més les seves possibilitats i han d’adonar-se de que ja són suficientment grans per independitzar-se en certs aspectes (sobretot organitzatius).

El lema de la unitat és “unitat”